کاربران این وبهاست میتوانند از این پس از هاست های موجود در ایران برای راه اندازی برنامه های نوشته شده با فریم ورک Phalcon نمایند .

 

افتخار داریم اولین سرویس دهنده ایرانی در این زمینه میباشیم .

امید است که کاربران بیش از پیش از خدمات ایران وب هاست راضی باشند .